Presentatie

Met gepaste trots overhandigen wij 26 mei 2015 het Inspiratieboek Papiermuseum Renkum aan wethouder Heinrich, die cultuur in zijn portefeuille heeft.

Al enige jaren komt de Werkgroep Papiermuseum bestaande uit een zestal stichtingen bijeen om te komen tot een voorziening waarin het papier centraal staat. Met dank aan de Stichting Vrienden van het Papiermuseum, De Stadsfabriek en de gemeente Renkum hebben we het bedrijfsplan, dat vorig jaar met medewerking van het Gelders Erfgoed tot stand kwam kunnen vertalen naar een inspiratieboek. Hiermee willen we bij wijze van spreken in één oogopslag verbeelden en verwoorden waar en hoe het museum eruit zou kunnen zien.

Het inspiratieboek

We hoeven niet te bedenken waarmee Renkum zich op de kaart kan zetten. Het product is er, de binding met de streek is er, de identiteit is fysiek en zichtbaar aanwezig: Renkum heeft de beste papieren. De laatste stap van dit gezegde moet nog worden waargemaakt, namelijk het uitdragen van de binding met papier van Renkum naar buiten toe. Het Papiermuseum Renkum kan hieraan bijdragen.

In het inspiratieboek Papiermuseum Renkum is de betekenis van het museum voor de historie, recreatie en economie van Renkum in beeld gebracht.

Bekijk hier het inspiratieboek .