Het inspiratieboek

We hoeven niet te bedenken waarmee Renkum zich op de kaart kan zetten. Het product is er, de binding met de streek is er, de identiteit is fysiek en zichtbaar aanwezig: Renkum heeft de beste papieren. De laatste stap van dit gezegde moet nog worden waargemaakt, namelijk het uitdragen van de binding met papier van Renkum naar buiten toe. Het Papiermuseum Renkum kan hieraan bijdragen.

In het inspiratieboek Papiermuseum Renkum is de betekenis van het museum voor de historie, recreatie en economie van Renkum in beeld gebracht.

Bekijk hier het inspiratieboek .